CS Buying Groups (Inkoopcombinaties) - Instellingen

Inkoopcombinaties hebben een eigen nummerreeks. Alleen de nummerreeks hoeft te worden ingesteld voor de volgnummers. Hiervoor is de pagina Inkoopcombinatie Instellingen:

De nummerreeks kan worden gekozen uit de tabel Nr.-Reeks.

Inkoopcombinaties worden onderhouden op de pagina Inkoopcombinaties. Kies voor Nieuw om een nieuwe Inkoopcombinatie toe te voegen:

De verschillende invulvelden hebben de volgende betekenis:

Nr.:

Het eerstvolgende volgnummer in de nummerreeks voor Inkoopcombinaties.

Opmerking: In het voorbeeld hierboven is ANWR ingegeven als ‘handmatig’ gekozen nummer.

Naam:

De naam van de Inkoopcombinatie.

Klantnr:

Het klantnummer uit de tabel Klanten van de Inkoopcombinatie. Dit klantnummer wordt als ‘Factuur aan’ klantnummer gebruikt in verkooporders en facturen.

Klantnaam:

Hier wordt de klantnaam weergegeven van het klantnummer waaraan de Inkoopcombinatie is gekoppeld. Dit veld is niet wijzigbaar.

Uitvoerbestandssoort:

Hier kan een type uitvoerbestand worden gekozen. Het uitvoerbestand bevat een overzicht van openstaande facturen van alle leden van een Inkoopcombinatie en kan per mail worden verstrekt aan de inkoopcombinatie, of worden geupload in de portal van een Inkoopcombinatie.

Bestanden kunnen ook automatisch worden gegenereerd en per EDI worden verzonden. Hiervoor is een EDI verbinding met de inkoopcombinatie nodig.


Het type uitvoerbestand dient met de inkoopcombinatie te worden afgestemd. Indien een bestandslay-out ontbreekt kan deze door Central Solutions worden gemaakt en toegevoegd aan de app.


Uitvoerbestandsnaam:

De (standaard) naam van het uitvoerbestand.


Controlenummer:

Een controlenummer dat door de Inkoopcombinatie wordt verwacht in uitvoerbestanden.


Bedrijfsnummer:

Een bedrijfsnummer dat door de Inkoopcombinatie wordt verwacht in uitvoerbestanden.


Ons Lidnr:

Het aansluitingsnummer bij de Inkoopcombinatie van het bedrijf.

Onder de menu optie Gerelateerd kunnen de aangesloten leden worden opgegeven bij deze inkoopcombinatie.

Klantnr.:

Het klantnummer uit de tabel klanten van de klant die is aangesloten bij deze Inkoopcombinatie.


Lid nr.:

Het aansluitingsnummer van de klant bij deze Inkoopcombinatie.


Standaard lid:

Geeft aan of dit het standaard lidmaatschap betreft van de klant bij deze Inkoopcombinatie. Een klant kan lid zijn van meerdere inkoopcombinaties. Indien dat zo is wordt de ‘standaard inkoopcombinatie’ van de betreffende klant voorgesteld als Inkoopcombinatie die de facturen vereffent.


Betalingsconditie:

De betalingsconditie wordt standaard overgenomen van de klantkaart, maar kan worden aangepast als de betalingsconditie voor facturen die via de inkoopcombinatie betaald worden, afwijkt van de standaard conditie van de klant.Central Solutions

Strijdakker 17 | 5673 TN | Nuenen

Chamber of Commerce 75296497

BTW ID NL860227790B01

+316 50 63 52 90

All rights reserved - Central Solutions 2021